📦 FREE MY & SG DELIVERY | NEXT DAY DELIVERY (KL/SELANGOR) 🚚

《巴士上的轮子/汽车的轮子》(Wheel on the bus) 歌词及翻译:经典儿歌

thumbnail for wheels on the bus chinese
Table of Contents

欢迎来到经典儿歌世界的有趣之旅!在本文中,我们将探讨“巴士上的轮子”的永恒旋律,这是一首多年来吸引年轻一代的 ninabobo 歌曲。

我们不仅会提供这首歌的原歌词,还会提供有趣的马来语翻译,让您充分领略其中的迷人含义。

加入我们,进行一场超越语言界限的抒情冒险,通过音乐将童年的欢乐带入生活。

《巴士上的轮子/汽车的轮子》(Wheel on the bus) – 中英文版 1

thumbnail for wheels on the bus chinese

汽车的轮子 转呀转 转呀转 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

The wheels on the bus go around and around, Go around and around, go around and around.

汽车的轮子 转呀转 转呀转 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

The wheels on the bus go around and around, Go around and around, go around and around.

汽车的轮子 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn

The wheels on the bus go around and around.

穿过街道

chuān guò jiēdào

Pass through the street.

汽车的雨刷 刷呀刷 刷呀刷 刷呀刷

qìchē de yǔshuā shuā ya shuā shuā ya shuā shuā ya shuā

The windshield wiper on the bus goes swish, swish. Swish, swish. Swish, swish.

汽车的雨刷 刷呀刷

qìchē de yǔshuā shuā ya shuā

The windshield wiper on the bus goes swish, swish.

穿过街道

chuān guò jiēdào

Pass through the street.

汽车的喇叭 哔哔哔 哔哔哔 哔哔哔

qìchē de lǎba bìbìbì bìbìbì bìbìbì

The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep.

汽车的喇叭 哔哔哔

qìchē de lǎba bìbìbì

The horn on the bus goes beep, beep, beep.

穿过街道

chuān guò jiēdào

Pass through the street.

汽车的车门 开又关 开又关 开又关

qìchē de chēmén kāi yòu guān kāi yòu guān kāi yòu guān

The doors on the bus go open and shut. Open and shut. Open and shut.

汽车的车门 开又关

qìchē de chēmén kāi yòu guān

The doors on the bus go open and shut.

穿过街道

Chuān guò jiēdào

Pass through the street.

汽车里的宝宝 哇哇哭 哇哇哭 哇哇哭

qìchē lǐ de bǎobao wāwā kū wāwā kū wāwā kū

The baby on the bus cries “wah, wah!” “wah, wah!” “wah, wah!”

汽车里的宝宝 哇哇哭

qìchē lǐ de bǎobao wāwā kū

The baby on the bus cries “wah, wah!”

穿过街道

chuān guò jiēdào

Pass through the street.

妈妈对宝宝说 嘘嘘嘘 嘘嘘嘘 嘘嘘嘘

māma duì bǎobao shuō xūxūxū xūxūxū xūxūxū

The mommy says to the baby, “Shush, shush, shush!” “Shush, shush, shush! Shush, shush, shush!”

妈妈对宝宝说嘘嘘嘘

māma duì bǎobao shuō xūxūxū

The mommy says to the baby, “Shush, shush, shush!”

穿过街道

chuān guò jiēdào

Pass through the street.

汽车的轮子转呀转 转呀转 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

The wheels on the bus go around and around, Go around and around, go around and around.

汽车的轮子转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn

The wheels on the bus go around and around.

穿过街道

chuān guò jiēdào

Pass through the street.

《巴士上的轮子/汽车的轮子》(Wheel on the bus) – 中文 – 第 1 版

thumbnail for wheels on the bus chinese

汽车的轮子 转呀转 转呀转 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子 转呀转 转呀转 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn

穿过街道

chuān guò jiēdà

汽车的雨刷 刷呀刷 刷呀刷 刷呀刷

qìchē de yǔshuā shuā ya shuā shuā ya shuā shuā ya shu

汽车的雨刷 刷呀刷

qìchē de yǔshuā shuā ya shu

穿过街道

chuān guò jiēdào

汽车的喇叭 哔哔哔 哔哔哔 哔哔哔

qìchē de lǎba bìbìbì bìbìbì bìbìbì

汽车的喇叭 哔哔哔

qìchē de lǎba bìbìbì

穿过街道

chuān guò jiēdà

汽车的车门 开又关 开又关 开又关

qìchē de chēmén kāi yòu guān kāi yòu guān kāi yòu guā

汽车的车门 开又关

qìchē de chēmén kāi yòu guān

穿过街道

Chuān guò jiēdà

汽车里的宝宝 哇哇哭 哇哇哭 哇哇哭

qìchē lǐ de bǎobao wāwā kū wāwā kū wāwā k

汽车里的宝宝 哇哇哭

qìchē lǐ de bǎobao wāwā kū

穿过街道

chuān guò jiēdào

妈妈对宝宝说 嘘嘘嘘 嘘嘘嘘 嘘嘘嘘

māma duì bǎobao shuō xūxūxū xūxūxū xūxūxū

妈妈对宝宝说嘘嘘嘘

māma duì bǎobao shuō xūxūxū

穿过街道

chuān guò jiēdà

汽车的轮子转呀转 转呀转 转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子转呀转

qìchē de lúnzi zhuàn ya zhuà

穿过街道

chuān guò jiēdào

公共汽车上的轮子 (Wheel on the bus) – 中文 – 第 2 版

thumbnail for wheels on the bus chinese

公交车的轮子转又转
转又转
转又转
公交车的轮子转又转
往前迈进

公交车的车门开又关
开又关
开又关
公交车的车门开又关
往前迈进

公交车的雨刮刷刷刷
刷刷刷
刷刷刷
公交车的雨刮刷刷刷
往前迈进

公交车的车灯闪闪闪
闪闪闪
闪闪闪
公交车的车灯闪闪闪
往前迈进

公交车的喇叭滴滴滴
滴滴滴
滴滴滴
公交车的喇叭滴滴滴
往前迈进

公交车的马达嗡嗡嗡
嗡嗡嗡
嗡嗡嗡
公交车的马达嗡嗡嗡
往前迈进

公交车的乘客上又下
上又下
上又下
公交车的乘客上又下
往前迈进

公交车上宝宝哇哇哇
哇哇哇
哇哇哇
公交车上宝宝哇哇哇
往前迈进

公交车上妈妈嘘嘘嘘
嘘嘘嘘
嘘嘘嘘
公交车上妈妈嘘嘘嘘
往前迈进

公交车上爸爸说爱你
我爱你
我爱你
公交车上爸爸说爱你
往前迈进

公交车的轮子转又转
转又转
转又转
公交车的轮子转又转
往前迈进

公交车上的狗汪汪汪 (Wheel on the bus) – 中文 – 第 3 版

thumbnail for wheels on the bus chinese

小火车的轨道咔嚓咔

咔嚓咔

咔嚓咔

小火车的轨道咔嚓咔

穿越山川

小火车的车厢滑又开

滑又开

滑又开

小火车的车厢滑又开

穿越山川

小火车的烟囱冒烟烟

冒烟烟

冒烟烟

小火车的烟囱冒烟烟

穿越山川

小火车的警笛呜呜呜

呜呜呜

呜呜呜

小火车的警笛呜呜呜

穿越山川

小火车的灯光亮晶晶

亮晶晶

亮晶晶

小火车的灯光亮晶晶

穿越山川

小火车的引擎隆隆隆

隆隆隆

隆隆隆

小火车的引擎隆隆隆

穿越山川

小火车的旅客笑又谈

笑又谈

笑又谈

小火车的旅客笑又谈

穿越山川

车厢里的孩子呼呼呼

呼呼呼

呼呼呼

车厢里的孩子呼呼呼

穿越山川

孩子们的妈妈轻声歌

轻声歌

轻声歌

孩子们的妈妈轻声歌

穿越山川

车厢里的爸爸温柔抱

温柔抱

温柔抱

车厢里的爸爸温柔抱

穿越山川

小火车的轨道咔嚓咔

咔嚓咔

咔嚓咔

小火车的轨道咔嚓咔

穿越山川

公交车上的狗汪汪汪 (Wheel on the bus) – 中文 – 第 4 版

thumbnail for wheels on the bus chinese

游艇在海浪跃起跳,

跃起跳,

跃起跳,

游艇在海浪跃起跳,

向远方航行。

游艇的帆布鼓起风,

鼓起风,

鼓起风,

游艇的帆布鼓起风,

向远方航行。

游艇的舵手转舵轮,

转舵轮,

转舵轮,

游艇的舵手转舵轮,

向远方航行。

游艇的锚链咔哒响,

咔哒响,

咔哒响,

游艇的锚链咔哒响,

向远方航行。

游艇上的灯塔明亮亮,

明亮亮,

明亮亮,

游艇上的灯塔明亮亮,

向远方航行。

游艇的引擎嗡嗡鸣,

嗡嗡鸣,

嗡嗡鸣,

游艇的引擎嗡嗡鸣,

向远方航行。

游艇上的人影舞又唱,

舞又唱,

舞又唱,

游艇上的人影舞又唱,

向远方航行。

甲板上孩童笑呵呵,

笑呵呵,

笑呵呵,

甲板上孩童笑呵呵,

向远方航行。

孩子们的母亲歌悠扬,

歌悠扬,

歌悠扬,

孩子们的母亲歌悠扬,

向远方航行。

孩子们的父亲故事讲,

故事讲,

故事讲,

孩子们的父亲故事讲,

向远方航行。

游艇在海浪跃起跳,

跃起跳,

跃起跳,

游艇在海浪跃起跳,

向远方航行。

“公共汽车轮子”的由来

《Wheels on The Bus》是 Verna Hills 创作的一首歌曲,于 1939 年首次发行。这首歌是为了让乘坐公共汽车的孩子们高兴起来而创作的。这首歌讲述了公交车内发生的事情,比如车轮的转动、车门的开关、雨刷的转动以及车内的人。这首歌有一首欢快的歌曲,可以重复播放,让孩子们可以跟着唱,玩得开心。这就是歌曲“Wheels on The Bus”及其翻译的全部内容。和你的孩子一起快乐地唱歌吧!

结论

总而言之,儿童经典《巴士上的轮子》是多年来娱乐和教育了一代又一代儿童的美丽音乐遗产的典范。

简单的歌词和欢快的旋律让孩子们边唱边了解公交车上发生的日常事件。这首歌被翻译成马来语,让孩子们更容易更好地理解其含义。

Other Journals

inspirational quotes zh

400 名言佳句精选生活与工作中的灵感源泉

在我们生活和工作中,常常寻找那些能够启迪智慧、激发灵感的名人名言。这些精选的400条名言佳句,不仅仅是工作动力的来源,也是生活智慧的体现。它们来自不同领域的杰出人物,每一句都蕴含着深刻的意义,能够为我们提供创意启发和情感表达的途径。 阅读这些名言警句,可以帮助我们在忙碌的日常中找到快乐喜悦,促进自我反省和知识增长。无论是面对职场挑战还是生活难题,这里面的每一条名言都如同一盏明灯,指引我们前行的方向,让我们在理想与现实之间找到平衡点。 400 名言佳句 50 深刻励志名言佳句 50 个人生活励志名言佳句 50 关于成功的励志名言佳句 50 工作励志名言佳句 50 经典励志名言佳句 50 学生励志名言佳句 50 幽默励志名言佳句 阅读励志名言佳句的好处 阅读励志名言能够改变我们的观点,激发我们面对生活和工作中的挑战。这些话语能让我们停止拖延,接受新的挑战,无论是在团队合作还是个人项目上,都能提供额外的动力。它们帮助我们更高效地工作,投资于个人成长,甚至鼓舞我们开始创业或明确自己的目标。