🚚 FREE EAST MY, WEST MY & SG DELIVERY 📦

blissbies logo Malaysia purple

Contoh Surat Berhenti Kerja: Panduan dan Contoh Surat Pengunduran Diri yang Profesional

thumbnail for Contoh Surat Berhenti Kerja
Table of Contents

Mengundurkan diri dari pekerjaan adalah keputusan besar dalam karier seseorang. Surat berhenti kerja merupakan dokumen penting yang menunjukkan profesionalisme dan etika kerja yang baik.

Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan contoh surat pengunduran diri yang dapat Anda gunakan sebagai rujukan. Baca terus untuk memulai langkah anda selanjutnya dengan percaya diri.

Ringkasan

  • Gunakan format yang betul dan profesional dalam menulis surat berhenti kerja, termasuk menyebutkan nama, alamat, jawatan, dan memberikan notis yang sesuai.
  • Alasan pengunduran diri perlu disampaikan dengan jelas dan sopan dalam surat berhenti kerja untuk membantu majikan memahami keputusan anda.
  • Menghantar surat berhenti kerja melalui surat rasmi atau elektronik adalah penting untuk memberikan bukti tertulis kepada majikan tentang niat pengunduran diri.
  • Selepas menghantar surat, hubungi majikan untuk pastikan mereka menerima notis berhenti dan aturkan urusan dokumen serta gaji terakhir.
  • Simpan salinan surat berhenti kerja yang telah dikirim sebagai rekod peribadi untuk rujukan masa depan.

Apa Itu Surat Berhenti Kerja?

Surat berhenti kerja adalah dokumen resmi yang disampaikan kepada majikan sebagai pemberitahuan bahwa seorang karyawan bermaksud mengakhiri kontrak pekerjaannya. Dokumen ini menyatakan niat untuk resign dan biasanya mencakup tanggal efektif berhenti kerja.

Surat ini harus ditulis dengan sopan dan profesional untuk menjaga hubungan baik dengan majikan.

Seringkali, surat ini menyertakan alasan berhenti, seperti peluang kerja baru, perubahan karir, atau alasan pribadi. Menulis surat berhenti kerja mengikuti format yang betul penting bagi keperluan dokumentasi dan proses transit yang lancar.

Sekarang mari kita lihat keperluan utama surat berhenti kerja.

Keperluan Utama Surat Berhenti Kerja

Keperluan utama surat berhenti kerja

Surat berhenti kerja adalah penting untuk memberitahu majikan tentang niat untuk berhenti bekerja dan memberi notis berhenti yang sesuai. Ia juga merupakan tanda penghargaan kepada majikan kerana memberi peluang untuk mencari pengganti yang sesuai.

Memberitahu Majikan

Ketika anda ingin berhenti kerja, langkah pertama adalah memberitahu majikan anda melalui surat berhenti kerja yang sopan. Pastikan surat itu jelas dan hormat, nyatakan tarikh akhir bekerja dan notis yang sesuai.

Jangan lupa ucap terima kasih atas peluang yang diberikan dan niat untuk memudahkan peralihan tugas kepada ganti anda. Ini membantu meninggalkan kesan positif dan menjaga hubungan profesional.

Memberi Notis Berhenti

Memberi notis berhenti adalah langkah penting dalam proses perletakan jawatan yang membolehkan anda dan majikan merancang transisi dengan baik. Pastikan notis anda mematuhi syarat kontrak kerja atau dasar syarikat. Sila ingat, jika kontrak kerja menuntut notis sebulan, hantarkan surat berhenti kerja anda sebulan sebelum tarikh yang ingin berhenti.

Jika anda perlu membuat keputusan segera, seperti notis 24 jam, jelaskan sebab-sebabnya secara munasabah.

Sila bersikap teliti dan tanggungjawab dalam menyediakan surat berhenti ini, kerana ia adalah dokumen rasmi yang mencerminkan profesionalisme anda. Gunakan bahasa yang sopan dan ucapkan terima kasih kepada majikan atas peluang yang diberikan selama anda bekerja.

Tetap menjaga hubungan yang baik dengan majikan adalah penting, walaupun anda telah memutuskan untuk mengundurkan diri.

Contoh Surat Berhenti Kerja

Contoh surat berhenti kerja

Contoh 1: Surat Berhenti Kerja dengan Notis Sebulan/Serta Merta

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], dengan ini ingin memberikan notis bahawa saya ingin berhenti daripada jawatan saya sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat] dengan serta merta. Saya memahami bahawa notis sebulan adalah amalan biasa, tetapi disebabkan beberapa perkara peribadi dan profesional, saya merasakan bahawa adalah lebih baik jika saya melepaskan jawatan ini dengan serta merta. Oleh itu, tarikh akhir saya bekerja di syarikat ini adalah [Tarikh Akhir Anda Bekerja, biasanya 2 minggu dari tarikh surat ini].

Saya bersedia untuk membantu dalam proses peralihan dan menyempurnakan tugas-tugas saya sepanjang tempoh notis ini. Saya juga akan memastikan bahawa semua dokumen dan aset syarikat yang berada dalam pemilikan saya dikembalikan dengan sempurna.

Sekali lagi, terima kasih banyak atas peluang yang telah diberikan kepada saya, dan saya berharap agar [Nama Syarikat] terus berkembang dan mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang.

Sekiranya ada sebarang maklumat tambahan yang diperlukan atau tugas-tugas khusus yang perlu diselesaikan semasa tempoh notis ini, sila beritahu saya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankannya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama awak]

Contoh 2: Surat Berhenti Kerja dengan Notis 24 Jam

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], ingin memberikan notis bahawa saya ingin mengakhiri perkhidmatan saya di [Nama Syarikat] dengan notis 24 jam dari tarikh surat ini. Keputusan ini bukan satu yang saya ambil dengan ringan, tetapi saya telah mengambil pertimbangan yang teliti dan berfikir bahawa ini adalah langkah terbaik pada masa ini.

Saya menghargai peluang yang telah diberikan oleh [Nama Pemilik Syarikat/Penyelia Anda] dan pasukan di [Nama Syarikat] untuk berkhidmat di sini. Saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sumbangan yang positif kepada syarikat selama tempoh perkhidmatan saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggungjawab dan membantu dalam proses peralihan sepanjang tempoh notis ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan sekerja saya di [Nama Syarikat] atas kerjasama yang baik selama ini, dan saya berharap agar syarikat ini terus berkembang dan mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama awak]

Contoh 3: Surat Letak Jawatan dengan Notis Dua Minggu

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

[Nama Penerima] yang dihormati,

Saya menulis untuk menyerahkan secara rasmi peletakan jawatan saya sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat], berkuat kuasa dua minggu dari tarikh surat ini. Keputusan ini tidak dibuat dengan mudah, dan ia mengikuti pertimbangan yang teliti terhadap matlamat kerjaya dan keadaan peribadi saya.

Saya ingin merakamkan penghargaan ikhlas saya atas peluang dan sokongan yang saya terima sepanjang saya di [Nama Syarikat]. Saya mempunyai keistimewaan untuk bekerja dengan pasukan yang berbakat dan berdedikasi, dan saya bersyukur atas pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sepanjang tempoh saya. Saya komited untuk memastikan peralihan yang lancar dalam tempoh notis saya dan bersedia membantu dalam penyerahan tanggungjawab saya seperti yang diperlukan.

Sila anggap surat ini sebagai notis rasmi saya, dan saya berharap pemergian saya tidak akan menyusahkan syarikat. Saya berterima kasih atas pemahaman dan kerjasama seluruh pasukan semasa peralihan ini.

Yang ikhlas,

[Nama awak]

[Tandatangan jika dicetak]

Contoh 4: Surat Perletakan Jawatan Atas Sebab Peribadi dengan Notis Sebulan

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat] dengan notis sebulan, bermula dari tarikh penghantaran surat ini. Keputusan ini telah saya ambil selepas pertimbangan yang teliti dan adalah disebabkan oleh sebab-sebab peribadi yang perlu saya hadapi dalam masa terdekat.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak [Nama Pemilik Syarikat/Penyelia Anda] dan seluruh pasukan di [Nama Syarikat] atas peluang yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya bekerja di sini. Saya berusaha untuk menjalankan tugas saya dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Saya juga akan membantu sebaik mungkin dalam proses peralihan sepanjang tempoh notis ini, termasuklah pemindahan tanggungjawab kepada rakan sekerja yang sesuai.

Sekiranya terdapat sebarang perkara tambahan yang perlu diatur semasa tempoh notis ini atau sebarang urusan lanjut yang perlu saya selesaikan, sila berikan arahan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas pengalaman yang berharga ini, dan saya harap syarikat ini akan terus berkembang dan mencapai kejayaan yang lebih tinggi pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[Tandatangan jika surat ini dicetak]

Contoh 5: Surat Perletakan Jawatan untuk Perubahan Kerjaya dengan Notis Dua Bulan

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat] dengan notis dua bulan, bermula dari tarikh penghantaran surat ini. Keputusan ini telah saya ambil selepas pertimbangan yang teliti dan adalah disebabkan oleh keinginan saya untuk mengejar perubahan dalam kerjaya saya.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak [Nama Pemilik Syarikat/Penyelia Anda] dan seluruh pasukan di [Nama Syarikat] atas peluang yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya bekerja di sini. Saya telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang berharga semasa berkhidmat di syarikat ini. Saya berusaha untuk menjalankan tugas saya dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Saya juga akan membantu sebaik mungkin dalam proses peralihan sepanjang tempoh notis ini, termasuklah pemindahan tanggungjawab kepada rakan sekerja yang sesuai.

Sekiranya terdapat sebarang perkara tambahan yang perlu diatur semasa tempoh notis ini atau sebarang urusan lanjut yang perlu saya selesaikan, sila berikan arahan kepada saya. Saya berharap agar perubahan kerjaya yang saya kejar akan membawa kejayaan dalam masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[Tandatangan jika surat ini dicetak]

Contoh 6: Surat Perletakan Jawatan dengan Alasan Peribadi notis 24/jam

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat] dengan notis 24 jam, bermula dari tarikh penghantaran surat ini. Keputusan ini adalah hasil daripada sebab-sebab peribadi yang memerlukan saya mengambil langkah ini dengan segera.

Saya menghargai peluang yang telah diberikan oleh pihak [Nama Pemilik Syarikat/Penyelia Anda] dan pasukan di [Nama Syarikat] untuk berkhidmat di sini. Saya telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan semasa berkhidmat di syarikat ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas saya dengan penuh tanggungjawab dalam tempoh notis ini.

Sekiranya terdapat sebarang urusan lanjut yang perlu diatur semasa tempoh notis ini atau sebarang maklumat tambahan yang perlu diberikan dari pihak saya, sila maklumkan dengan segera. Terima kasih atas pemahaman dan sokongan penuh yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[Tandatangan jika surat ini dicetak]

Contoh 7: Surat Perletakan Jawatan dengan alasan Berkaitan Kesihatan notis 24/jam

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat] dengan notis 24 jam, bermula dari tarikh penghantaran surat ini. Keputusan ini adalah disebabkan oleh alasan kesihatan yang memerlukan tindakan serta merta.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak [Nama Pemilik Syarikat/Penyelia Anda] dan pasukan di [Nama Syarikat] atas peluang yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya bekerja di sini. Saya telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan semasa berkhidmat di syarikat ini. Saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggungjawab dalam tempoh notis ini dan akan membantu sebaik mungkin dalam pemindahan tanggungjawab kepada rakan sekerja yang sesuai.

Sekiranya terdapat sebarang urusan lanjut yang perlu diatur semasa tempoh notis ini atau sebarang maklumat tambahan yang perlu diberikan dari pihak saya, sila maklumkan dengan segera. Saya menghargai pemahaman dan sokongan yang diberikan oleh pihak syarikat dalam keadaan ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[Tandatangan jika surat ini dicetak]

Contoh 8: Surat Perletakan Jawatan dengan alasan Berkaitan Kesihatan notis 1 bulan

[Nama awak]
[Alamat anda]
[Tarikh]

[Nama penerima]
[Kedudukan Penerima]
[Nama syarikat]
[Alamat syarikat]

Salam sejahtera,

Saya, [Nama Anda], ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk meletakkan jawatan sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat] dengan notis satu bulan, bermula dari tarikh penghantaran surat ini. Keputusan ini adalah disebabkan oleh alasan kesihatan yang memerlukan perhatian dan penjagaan lebih lanjut.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak [Nama Pemilik Syarikat/Penyelia Anda] dan pasukan di [Nama Syarikat] atas peluang yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya bekerja di sini. Saya telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan semasa berkhidmat di syarikat ini. Saya berusaha untuk menjalankan tugas saya dengan penuh tanggungjawab dalam tempoh notis ini dan akan membantu sebaik mungkin dalam pemindahan tanggungjawab kepada rakan sekerja yang sesuai.

Sekiranya terdapat sebarang urusan lanjut yang perlu diatur semasa tempoh notis ini atau sebarang maklumat tambahan yang perlu diberikan dari pihak saya, sila maklumkan dengan segera. Saya menghargai pemahaman dan sokongan yang diberikan oleh pihak syarikat dalam keadaan ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[Tandatangan jika surat ini dicetak]

Example Resignation Letter in English

Example 1: Resignation Letter with One Month/Immediate Notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], hereby give notice that I wish to resign from my position as [Your Position] at [Company Name] with immediate effect. I understand that a month’s notice is a common practice, but due to several personal and professional matters, I feel that it would be best if I leave this position immediately. Therefore, my last date of employment in this company is [Your Last Date of Employment, usually 2 weeks from the date of this letter].

I am available to assist in the transition process and complete my duties throughout this notice period. I will also ensure that all documents and assets of the company in my possession are returned perfectly.

Once again, thank you very much for the opportunity you have given me, and I hope that [Company Name] continues to grow and achieve greater success in the future.

If there is any additional information needed or specific tasks to be completed during this notice period, please let me know, and I will do my best to carry them out.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your name]

Example 2: Resignation Letter 24 Hours Notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], would like to give notice that I wish to terminate my employment at [Company Name] with 24 hours’ notice from the date of this letter. This decision is not one I take lightly, but I have taken careful consideration and think this is the best move at this time.

I appreciate the opportunity that [Name of Company Owner/Your Supervisor] and the team at [Name of Company] have given me to serve here. I try my best to make a positive contribution to the company during my tenure. I will carry out my duties responsibly and assist in the transition process throughout this period.

I would like to thank all my colleagues at [Company Name] for their good cooperation over the years, and I hope that this company will continue to grow and achieve greater success in the future.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your name]

Example 3: Resignation Letter with Two Weeks Notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Dear [Recipient Name],

I am writing to formally submit my resignation as [Your Position] at [Company Name], effective two weeks from the date of this letter. This decision was not made lightly, and it followed careful consideration of my career goals and personal reasons.

I would like to express my sincere appreciation for the opportunities and support I received during my time at [Company Name]. I had the privilege of working with a talented and dedicated team, and I am grateful for the knowledge and experience gained during my tenure. I am committed to ensuring a smooth transition during this period and am ready to assist in the handing over of my responsibilities as required.

Please consider this letter as my official notice, and I hope my departure will not be an inconvenience to the company. I am grateful for the understanding and cooperation of the entire team during this transition.

Sincerely,

[Your name]

[Signature if printed]

Example 4: Resignation Letter for Personal Reasons with One-Month Notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], would like to give notice that I intend to resign as [Your Position] at [Company Name] with one month’s notice, starting from the date of sending this letter. This decision was taken after careful consideration due to personal reasons that I have to deal with.

I would like to thank [Name of Company Owner/Your Supervisor] and the entire team at [Name of Company] for the opportunities that have been given to me during my time working here. I will assist as best as I can in the transition process throughout this period, including the transfer of responsibilities to appropriate colleagues.

If any additional matters need to be arranged during this period or any further matters that I need to complete, please let me know. Once again, thank you for this valuable experience, and I hope this company will continue to grow and achieve greater success in the future.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your Name]

[Signature if this letter is printed]

Example 5: Resignation Letter for Career Change with Two-Month Notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], would like to give notice that I intend to resign as [Your Position] at [Company Name] with two months’ notice, starting from the date of sending this letter. This decision was carefully made due to my desire to pursue a change in my career.

I wish to express my heartfelt gratitude to [Name of Company Owner/Your Supervisor] and the entire [Name of Company] team for the tremendous opportunities they’ve given me during my tenure with the company. I am fully committed to facilitating a smooth transition during this period, which includes the seamless transfer of responsibilities to my colleagues.

Should there be any additional tasks or arrangements that require attention during this period, please do not hesitate to inform me. I am optimistic that the career path I am embarking upon will lead to future success, and I look forward to this new chapter with enthusiasm.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your Name]

[Signature if this letter is printed]

Example 6: Resignation Letter with Personal Reasons 24/hour notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], would like to give notice that I intend to resign as [Your Position] at [Company Name] with 24 hours notice, starting from the date of delivery of this letter. This decision is the result of personal reasons that require me to take this step immediately.

I appreciate the opportunity given by [Name of Company Owner/Your Supervisor] and the team at [Name of Company] to serve here. I have gained a lot of experience and knowledge while working in this company.

If any further matters need to be arranged during this period or any additional information that needs to be provided from my side, please inform me immediately. Thank you for your understanding and full support.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your Name]

[Signature if this letter is printed]

Example 7: Resignation Letter with Health-Related reasons 24/hour notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], would like to give notice that I intend to resign as [Your Position] at [Company Name] with 24 hours notice, starting from the date of delivery of this letter. This decision is due to health reasons that require immediate action.

I would like to thank [Name of Company Owner/Your Supervisor] and the team at [Name of Company] for the opportunities that have been given to me during my time here. I have gained a lot of experience and knowledge while working in this company.

Should there be any additional tasks or any further information that requires attention during this notice period, kindly notify me promptly. I am grateful for the company’s understanding and support during this transitional phase.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your Name]

[Signature if this letter is printed]

Example 8: Resignation Letter with Health-Related Reasons 1-month notice

[Your name]
[Your address]
[Date]

[The name of the recipient]
[Recipient Position]
[Company name]
[Company address]

Greetings,

I, [Your Name], would like to give notice that I intend to resign as [Your Position] at [Company Name] with one month’s notice, starting from the date of sending this letter. This decision is due to health reasons that require further attention and care.

I wish to express my gratitude to [Name of Company Owner/Your Supervisor] and the entire [Name of Company] team for the valuable opportunities I’ve had during my tenure. My experience and knowledge have grown significantly during my time with the company, and I am committed to fulfilling my responsibilities diligently throughout this notice period. I will also actively support the smooth transition of responsibilities to my colleagues as needed.

Should any additional tasks or further information require attention during this notice period, kindly notify me promptly. I am genuinely thankful for the understanding and support extended by the company during this time.

Thank you.

Yours sincerely,

[Your Name]

[Signature if this letter is printed]

Cara Menulis Surat Berhenti Kerja yang Profesional

Cara menulis surat berhenti kerja yang profesional

Untuk menulis surat berhenti kerja yang profesional, pastikan untuk menyebutkan nama, alamat, dan jawatan anda serta majikan dengan jelas. Selain itu, sertakan alasan berhenti kerja dan memberikan notis berhenti yang sesuai.

Terakhir, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih di akhir surat.

Menyebutkan Nama, Alamat, dan Jawatan Anda

Dalam surat berhenti kerja, penting untuk menyebutkan nama, alamat, dan jawatan anda di permulaan surat. Hal ini akan memberikan kejelasan kepada majikan mengenai identiti anda dan memudahkan proses pengurusan surat berhenti kerja.

Pastikan maklumat tersebut disusun dengan teratur dan lengkap bagi membolehkan majikan mengenal pasti butir-butir anda dengan mudah.

Selain itu, menyebutkan nama, alamat, dan jawatan anda juga membantu mencipta kesan profesional dalam surat berhenti kerja anda. Dengan memberi penekanan kepada butir-butir peribadi ini, anda menunjukkan bahawa anda menghormati proses berhenti kerja dan mahu menjalankannya dengan adab serta penuh tanggungjawab.

Menyebutkan Nama dan Alamat Majikan

Dalam menyebutkan nama dan alamat majikan, pastikan untuk menulis dengan jelas nama syarikat serta alamat pejabat utama. Ini membantu memastikan surat berhenti kerja anda sampai kepada majikan dengan betul.

Sebagai contoh, “ABC Corporation Sdn. Bhd., Tingkat 20, Bangunan XYZ, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur.” Juga penting untuk menyatakan nama penuh majikan bersama-sama dengan alamat pejabat mereka.

Sekiranya tidak pasti tentang alamat majikan, anda boleh menghubungi jabatan sumber manusia atau pihak yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat yang tepat sebelum menulis surat pengunduran diri anda.

Menyatakan Alasan Berhenti Kerja

Apabila menulis surat berhenti kerja, penting untuk menyatakan alasan anda meninggalkan jawatan tersebut. Jelaskan secara ringkas dan jelas mengapa anda memutuskan untuk berhenti kerja.

Catatkan sebab-sebabnya secara profesional tanpa perlu terlalu mendalam. Berikan penjelasan yang memberi pengertian kepada majikan tentang sebab anda mengambil keputusan itu.

Setelah menyebutkan alasan berhenti kerja, pastikan untuk menunjukkan keikhlasan dan penghargaan terhadap pengalaman bekerja di syarikat tersebut. Menyampaikan rasa terima kasih dan mengakui sumbangan syarikat dalam pembangunan kerjaya anda adalah perkara yang patut ditekankan dalam surat berhenti kerja.

Memberikan Notis Berhenti yang Sesuai

Anda perlu memberikan notis berhenti yang sesuai kepada majikan anda sebelum anda meninggalkan pekerjaan. Notis ini membolehkan majikan mencari pengganti yang sesuai dan merancang semula tugas untuk mengelakkan kesukaran operasi.

Notis berhenti yang sesuai bergantung kepada perjanjian kontrak atau undang-undang buruh yang berkuat kuasa di negara anda. Pastikan untuk merujuk kepada dokumen kontrak anda dan memastikan notis yang diberikan mematuhi peraturan yang ditetapkan, sama ada itu notis sebulan, 24 jam, atau lebih.

Mengucapkan Terima Kasih

Setelah menetapkan notis berhenti yang sesuai, adalah penting untuk mengucapkan terima kasih kepada majikan anda dalam surat berhenti kerja. Mengucapkan terima kasih dapat menunjukkan penghargaan kepada majikan anda atas peluang bekerja di syarikat mereka.

Ini juga membantu meninggalkan kesan positif sebelum anda meninggalkan jawatan dan menjaga hubungan profesional untuk masa depan. Menyatakan penghargaan secara jujur dalam surat berhenti kerja juga menunjukkan kematangan dan keberangkalian kerja yang tinggi.

Dalam mengucapkan terima kasih, pastikan untuk menyatakan penghargaan secara khusus, seperti peluang pembelajaran dan perkembangan kerjaya yang diberikan oleh majikan anda. Ini menjadikan pengucapan terima kasih lebih bermakna dan peribadi.

Contoh Format Surat Berhenti Kerja yang Betul

Format surat berhenti kerja rasmi perlu mengikut struktur yang betul seperti pengecaman, alamat, salam perkenalan, penyerahan notis berhenti, alasan berhenti, dan ucapan terima kasih.

Format surat berhenti kerja ringkas pula mencakupi pengecaman, alasan berhenti, notis berhenti, dan ucapan terima kasih.

Format Surat Berhenti Kerja yang Rasmi

Untuk format surat berhenti kerja yang rasmi, pastikan untuk menyertakan tarikh penulisan, butiran penerima termasuk alamat serta nama syarikat, serta salam pembukaan yang sopan. Tuliskan butiran peribadi anda seperti nama, jawatan, dan juga notis berhenti yang diberikan.

Akhiri surat dengan ucapan terima kasih dan tandatangan yang jelas sebelum menghantar surat tersebut kepada majikan.

Pastikan surat dikendalikan dengan penuh profesionalisme tanpa mencampuradukkan urusan peribadi anda dengan majikan.

Format Surat Berhenti Kerja Ringkas

Format surat berhenti kerja ringkas perlu jelas dan teratur. Nyatakan maklumat peribadi, alamat majikan, tarikh berhenti kerja, dan ungkapan terima kasih. Pastikan surat ringkas tetapi lengkap dengan butiran yang diperlukan.

Anda perlukan tajuk yang tepat, salam pembukaan yang sesuai, dan alasan berhenti kerja yang ringkas tetapi jelas. Apabila sudah lengkap, pastikan tandatangan anda di akhir surat bersama dengan nama penuh dan tarikh.

Bagaimana Cara Menghantar Surat Berhenti Kerja?

Surat Berhenti Kerja boleh dihantar melalui surat rasmi atau surat elektronik. Penghantaran melalui surat rasmi memberi kesan bukti tertulis, manakala penghantaran melalui surat elektronik memberi kemudahan dan pantas.

Melalui Surat Rasmi

Anda boleh menghantar surat berhenti kerja melalui surat rasmi kepada majikan. Pastikan alamat dan butir-butir majikan betul sebelum menghantar surat tersebut. Pastikan surat berhenti kerja disusun dengan jelas dan sopan serta disertakan notis berhenti yang sesuai seperti mana yang telah dinyatakan dalam panduan sebelum ini.

Melalui Surat Elektronik

Anda boleh menghantar surat berhenti kerja melalui surat elektronik dengan memastikan ia dikirim kepada alamat e-mel yang betul. Pastikan subjek e-mel menyatakan tujuan utama e-mel tersebut, iaitu pengunduran diri anda.

Sertakan salinan kepada pihak sumber manusia atau penyelia untuk tujuan rekod dan pengesahan.

Penghantaran surat berhenti kerja melalui surat elektronik membolehkan proses penghantaran yang pantas dan efisyen. Ia juga memberi anda bukti tertulis mengenai pengunduran diri anda, yang dapat menjadi rujukan pada masa hadapan jika diperlukan.

Kelebihan Menghantar Surat Berhenti Kerja

Menghantar surat berhenti kerja memberi bukti tertulis kepada majikan mengenai notis berhenti dan alasan anda. Ia juga membolehkan anda berkongsi alasan berhenti kerja dengan jelas kepada majikan anda.

Bukti Tertulis

Surat berhenti kerja yang ditulis memberikan bukti tertulis yang kukuh tentang keputusan untuk meninggalkan pekerjaan. Ini merupakan rekod yang penting untuk menyokong alasan berhenti kerja yang telah dinyatakan.

Bukti tertulis ini juga menjadi rujukan dalam hal-hal berkaitan seperti urusan pemulangan wang gaji terakhir dan pensiun. Dengan adanya surat berhenti kerja sebagai bukti tertulis, ini dapat memudahkan proses pemeriksaan semula dengan majikan serta mengurangkan sebarang ketidaksempurnaan atau salah faham yang mungkin terjadi.

Meneruskan mesej kesungguhan dan keseriusan, surat berhenti kerja tidak hanya berfungsi sebagai penyerahan notis berhenti, tetapi juga penting sebagai dokumen rasmi yang memberikan bukti tertulis kepada majikan.

Perkongsian Alasan Berhenti Kerja yang Jelas

Anda perlu memberikan alasan berhenti kerja yang jelas kepada majikan anda. Alasan yang jelas akan membantu majikan memahami keputusan anda dan menjalankan proses berhenti kerja dengan lancar.

Pastikan alasan anda disampaikan dengan jujur dan sopan dalam surat berhenti kerja.

Majikan ingin tahu alasan anda berhenti kerja untuk tujuan rekod dalaman dan penambahbaikan tempat kerja. Jangan ragu untuk berkongsi alasan anda, seperti mencari cabaran baru, pertumbuhan profesional, atau isu peribadi.

Pemeriksaan Semula

Selepas menghantar surat berhenti kerja, penting untuk membuat pemeriksaan semula dengan majikan untuk menguruskan dokumen terakhir dan gaji anda. Ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan segala perkara berkaitan tugas terakhir anda dengan profesional.

Menghubungi Majikan

Selepas menghantar surat berhenti kerja, adalah penting untuk menghubungi majikan untuk memastikan mereka menerima notis berhenti anda dengan jelas. Panggil atau e-mel majikan untuk memberitahu mereka bahawa anda telah menghantar surat berhenti kerja dan pastikan untuk bertanya mengenai proses selanjutnya.

Ini memastikan bahawa komunikasi antara anda dan majikan adalah jelas dan anda boleh menyelesaikan perkara-perkara penting seperti urusan terakhir, dokumen yang perlu diuruskan, dan gaji terakhir dengan lancar.

Menghubungi majikan juga membantu anda mengekalkan hubungan profesional, meninggalkan kesan yang baik, dan memberi mereka peluang untuk menyediakan pengganti bagi kekosongan jawatan anda.

Menguruskan Dokumen dan Gaji Terakhir

Selepas menghantar surat berhenti kerja, adalah penting untuk menguruskan dokumen dan gaji terakhir dengan teliti. Pastikan untuk menghubungi jabatan sumber manusia untuk menyelesaikan perkara ini dengan lancar.

Uruskan pembayaran gaji terakhir dan pastikan segala dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan seperti sijil-sijil, akaun-akaun, dan insurans kesihatan dituntut sebelum meninggalkan syarikat.

Jangan lupa untuk menyimpan salinan segala dokumen dan surat berhenti kerja sebagai rujukan pada masa akan datang.

Kesimpulan

In conclusion, menulis surat berhenti kerja yang baik memerlukan perancangan dan pertimbangan yang teliti. Memberi notis berhenti yang cukup adalah adil kepada majikan dan membolehkan mereka mencari pengganti anda.

Pastikan untuk menghantar surat berhenti kerja secara rasmi, dan pastikan segala proses pembatalan kontrak dijalankan dengan teliti. Jika ada keperluan, buat persediaan untuk pemeriksaan semula dengan majikan.

Soalan Lazim

1. Apakah itu surat perletakan jawatan?

Surat letak jawatan adalah dokumen bertulis rasmi yang diserahkan oleh pekerja kepada majikan untuk mengumumkan keputusan mereka untuk berhenti daripada pekerjaan semasa mereka. Ia mengandungi maklumat mengenai tarikh akhir bekerja dan mungkin alasan berhenti, serta mengekspresikan rasa terima kasih dan profesionalisme.

2. Dimana saya bisa mendapatkan contoh surat berhenti kerja dalam format Word?

Anda boleh mencari dan memuat turun contoh surat berhenti kerja dalam format Word daripada internet atau laman web yang menyediakan templat-templat surat resmi.

3. Bagaimana cara menulis contoh surat resign yang baik?

Untuk menulis contoh surat resign yang baik, pastikan anda menyatakan niat untuk berhenti dengan jelas, memberikan notis dua minggu jika mungkin, dan mengucapkan terima kasih atas peluang yang telah diberikan.

4. Apakah penting memberikan notis 2 minggu sebelum berhenti kerja?

Ya, memberikan notis 2 minggu adalah penting kerana ini memberi masa kepada majikan untuk mencari pengganti dan ia juga menunjukkan profesionalisme dari pihak anda.

Other Journals