🚚 FREE EAST MY, WEST MY & SG DELIVERY 📦

blissbies logo Malaysia purple

Kepentingan Penanda Wacana: Meningkatkan Kefahaman dan Kelancaran Pertuturan

thumbnail for Kepentingan Penanda Wacana
Table of Contents

Banyak orang sering menghadapi kesukaran dalam menyampaikan mesej mereka dengan jelas. Penanda wacana adalah unsur kunci yang membantu kita menghubungkan ide-ide saat berkomunikasi.

Melalui artikel ini, anda akan belajar mengapa penanda wacana itu penting dan bagaimana ia boleh memperbaiki kefahaman serta kejelasan komunikasi anda. Jom selami lebih dalam!

Ringkasan

 • Penanda wacana adalah alat penting dalam komunikasi yang membantu menyambungkan idea dan memudahkan pengaturan maklumat yang jelas dan terstruktur.
 • Ada pelbagai jenis penanda wacana seperti permulaan karangan, penambahan informasi, dan penunjuk turutan, yang semuanya membantu dalam mencipta teks yang logik dan mudah diikuti.
 • Penggunaan penanda wacana dengan betul boleh meningkatkan kejelasan dalam menulis dan berbicara, menjadikan komunikasi lebih efektif dan bisa dipahami dengan lebih baik.
 • Elakkan menggunakan penanda wacana secara berlebihan kerana ini boleh mengganggu aliran dan struktur ayat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kefahaman pembaca.
 • Latihan menggunakan penanda wacana adalah penting untuk pelajar agar mereka dapat menggunakannya dengan betul dan efisien dalam semua bentuk komunikasi.

Apakah Penanda Wacana?

Apakah penanda wacana?

Penanda wacana ialah petanda atau tanda yang digunakan dalam penulisan untuk membantu pembaca memahami struktur dan hubungan antara ayat. Penanda wacana terdiri daripada beberapa jenis dan boleh dilihat dalam bentuk perkataan, frasa, atau tanda baca.

Maksudnya

Penanda wacana bukan sekadar perkataan biasa; ia adalah alat yang membina jambatan antara ayat, menghubungkan idea dan hujah dengan lancar. Perkataan ini berfungsi sebagai isyarat lalu lintas dalam bahasa, memandu pembaca atau pendengar melalui arus maklumat.

Tidak heran ia penting untuk mencipta koheren dan kohesi dalam perbualan atau penulisan kita.

Dalam Bahasa Melayu, penanda wacana digunakan untuk menunjukkan hubungan antara frasa-frasa sehingga ayat menjadi lebih bombastik dan menarik. Ia memastikan setiap perpindahan pemikiran atau segmen informasi berlaku tanpa gangguan, menjadikan komunikasi lebih efektif dan mudah difahami.

Jenis

Setelah memahami maksud penanda wacana, kita akan melihat lebih dekat kepada jenis-jenisnya. Jenis penanda wacana ini berperanan penting dalam menghubungkan idea-idea dalam komunikasi. Berikut adalah beberapa jenis penanda wacana dan contoh penggunaannya:

 • Permulaan Karangan: Misalnya, membuka bicara dan memperkenalkan topik perbahasan.
 • Akibat dan Implikasi: Untuk menunjukkan kesan atau hasil yang mungkin timbul.
 • Penambahan Informasi: Digunakan dengan tujuan menyampaikan poin tambahan atau argumen lain.
 • Perbandingan dan Kontrast: Untuk menggariskan persamaan atau perbezaan antara dua konsep atau perkara.

Contoh Penggunaan

Dalam menulis esei, penggunaan penanda wacana memainkan peranan penting untuk menghubungkan idea. Sebagai contoh:

 • Penanda ‘Pertama-tama’: Digunakan untuk menandakan poin utama atau permulaan dalam sebuah hujah. Berfungsi sebagai panduan awal yang mengenalkan isu yang akan dibahas.
 • Penanda ‘Selain Itu’: Membantu menambah informasi baru sambil menunjukkan hubungan dengan poin yang telah disebut sebelumnya. Contohnya, penulis dapat menjelaskan satu situasi dan menggunakan ‘selain itu’ untuk memberikan contoh tambahan atau fakta yang relevan. Berperan dalam memperkuat informasi yang disampaikan dan mempermudah pembaca dalam mengikuti alur teks.

Dalam penulisan, penanda wacana perlu disusun dengan teliti untuk memastikan kaitan antara ayat dan idea bersambung secara logik. Contoh penggunaan penanda wacana adalah sebagai penghubung idea, hujah, dan pandangan dalam satu teks.

Contoh Penanda Wacana

Selepas memahami fungsi yang digunakan, berikut adalah jenis-jenis dan contoh struktur kata yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar:

Penanda Wacana Pengenalan:

 1. Misalnya
 2. Sebagai contoh
 3. Pertama-tama
 4. Salah satu contohnya

Penanda Wacana Perbandingan:

 1. Seperti
 2. Sebanding dengan
 3. Dibandingkan dengan
 4. Sama seperti

Penanda Wacana Kontrast:

 1. Tetapi
 2. Walaupun begitu
 3. Sebaliknya
 4. Namun
 5. Walau bagaimanapun

Penanda Wacana Penjelasan:

 1. Iaitu
 2. Maksudnya
 3. Dengan kata lain
 4. Lebih tepatnya
 5. Dalam erti kata lain

Penanda Wacana Akibat & Sebab:

 1. Oleh itu
 2. Jadi
 3. Karena itu
 4. Akibatnya
 5. Maka

Penanda Wacana Urutan & Kesinambungan:

 1. Kemudian
 2. Selanjutnya
 3. Seterusnya
 4. Lalu
 5. Setelah itu

Penanda Wacana Perintah & Saran:

 1. Sila
 2. Harap
 3. Mohon
 4. Cadangkan
 5. Disarankan

Penanda Wacana Puncak & Kesimpulan:

 1. Akhir kata
 2. Kesimpulannya
 3. Untuk menyimpulkan
 4. Secara keseluruhan
 5. Sebagai penutup

Penanda Wacana Tanya & Keraguan:

 1. Adakah
 2. Mengapa
 3. Bagaimana
 4. Bolehkah
 5. Apakah

Penanda Wacana Keharmonian & Persetujuan:

 1. Juga
 2. Begitu juga
 3. Sama-sama
 4. Bersama-sama
 5. Demikian juga

Penanda Wacana Waktu & Tempoh:

 1. Selama
 2. Pada mulanya
 3. Sehingga
 4. Pada masa itu
 5. Sejak itu

Soalan Latihan

Tolong jawab soalan-soalan berikut yang berkaitan dengan penggunaan penanda wacana sebagai latihan.

 1. Maryam memenangi pertandingan, _____ dia sangat gembira. A) maka B) oleh itu C) seperti D) kemudian
 2. Kami semua sangat lapar, _____ mari kita makan malam. A) maka B) kemudian C) oleh itu D) sekarang
 3. Ahmad suka makanan pedas, _____ Amin tidak suka sama sekali. A) jadi B) malah C) sebaliknya D) sekarang
 4. Hari ini cuaca sangat cerah, _____ kami akan pergi piknik. A) maka B) oleh itu C) sekarang D) seperti
 5. Dia telah bekerja keras untuk ujian ini, _____ dia yakin akan lulus. A) maka B) kemudian C) oleh itu D) sebaliknya
 6. Awak boleh pergi ke majlis itu, _____ sila jangan terlambat. A) tetapi B) sekarang C) jadi D) oleh itu
 7. Walaupun cuaca buruk, _____ kami tetap akan pergi berenang. A) malah B) jadi C) seperti D) sebaliknya
 8. Hari ini adalah hari ulang tahun Maryam, _____ kami akan mengadakan pesta. A) oleh itu B) maka C) kemudian D) sekarang
 9. Amir telah mendapatkan tawaran pekerjaan baru, _____ dia harus berpindah ke bandar lain. A) jadi B) oleh itu C) sekarang D) sebaliknya
 10. Dia sangat sibuk dengan kerja sekolahnya, _____ dia tetap menjalankan tugas rumah. A) maka B) kemudian C) oleh itu D) sebaliknya

Faedah Penanda Wacana dalam Komunikasi

Faedah penanda wacana dalam komunikasi

Penanda wacana membantu memahami struktur bahasa dan memudahkan penyampaian maklumat. Ia juga dapat meningkatkan kejelasan komunikasi antara pembicara dengan penerima maklumat.

 • Membantu memahami struktur bahasa – Penanda wacana membantu pembaca memahami struktur bahasa dengan menunjukkan hubungan antara idea-idea dalam wacana. Penggunaan penanda wacana yang betul akan membantu menyusun idea secara logik dan koheren, memastikan komunikasi yang jelas dan mudah difahami.
 • Memudahkan penyampaian maklumat – Dalam komunikasi, penanda wacana memudahkan penyampaian maklumat dengan cara menyambungkan ayat dan perenggan. Penanda wacana membantu pembaca atau pendengar untuk mengikuti alur cerita atau argumen dengan lebih jelas. Laman media sosial turut memainkan peranan penting dalam perkembangan penanda wacana, terutama dalam memudahkan penyampaian maklumat dan komunikasi di era digital ini.
 • Meningkatkan kejelasan komunikasi – Penggunaan penanda wacana dapat meningkatkan kejelasan komunikasi dalam penulisan. Struktur yang teratur dan diatur dengan baik akan memudahkan pembaca untuk memahami isi kandungan dengan lebih jelas. Contoh penggunaan penanda wacana yang betul dan konsisten akan memastikan bahawa mesej yang disampaikan dapat difahami dengan lebih tepat tanpa sebarang kekeliruan.

Petua Menggunakan Penanda Wacana

Gunakan penanda wacana dengan bijak dan tidak berlebihan untuk memastikan komunikasi yang lebih jelas dan mudah difahami. Jom baca lebih lanjut untuk mengetahui kepentingan penanda wacana dalam komunikasi!

 • Jangan berlebihan – Elakkan menggunakan penanda wacana secara berlebihan kerana ia boleh menjadikan wacana tidak kemasukan dan sukar difahami. Penanda wacana yang terlalu banyak juga boleh melemahkan struktur ayat dan mengurangkan kejelasan komunikasi.
 • Gunakan dengan betul – Setelah memahami bahawa penanda wacana perlu digunakan dengan sederhana, penting untuk juga menggunakannya dengan betul. Jangan terlalu banyak menggunakan penanda wacana dalam satu ayat kerana boleh membuatkan ayat menjadi rumit.
 • Susun dengan baik dalam ayat – Penanda wacana perlu disusun dengan teliti dalam ayat bagi memastikan penggunaan yang betul. Susunan yang betul akan memudahkan pembaca untuk memahami fungsinya dalam penyampaian maklumat. Penyusunan penanda wacana juga membantu pengaturcaraan kata dan ayat, serta memastikan pembaca dapat mengikuti alur cerita dengan jelas.

Kesimpulan

Dalam komunikasi, penanda wacana memiliki peranan penting. Penanda wacana membantu menyusun maklumat dengan jelas dan berstruktur. Kejelasan penyampaian idea dan pandangan juga diperoleh melalui penggunaan penanda wacana.

Pemahaman yang mendalam tentang penanda wacana penting untuk memastikan komunikasi yang berkesan. Dengan demikian, pentingnya penanda wacana dalam komunikasi tidak boleh diabaikan.

Soalan Lazim

1. Apa itu penanda wacana?

Penanda wacana adalah perkataan atau frasa dalam Bahasa Melayu yang membantu menghubungkan idea dan memperjelas komunikasi saat kita menulis atau bercakap.

2. Bagaimana penanda wacana mempengaruhi komunikasi?

Dengan menggunakan penanda wacana yang tepat, kita dapat mengatur aliran percakapan atau tulisan supaya lebih mudah difahami dan menarik. Penanda wacana juga membantu pembaca atau pendengar mengikuti hujah dan poin yang kita sampaikan.

3. Boleh beri contoh penanda wacana yang sering digunakan?

Contoh penanda wacana yang sering digunakan termasuklah ‘pertama-tama’, ‘selain itu’, ‘sebaliknya’, dan ‘akhir sekali’ yang membantu mewujudkan struktur yang kemas dalam komunikasi kita.

4. Apakah fungsi penanda wacana bombastik dalam Bahasa Melayu?

Penanda wacana bombastik digunakan untuk memberi tekanan pada sesuatu poin atau untuk menarik perhatian pendengar atau pembaca kepada maklumat penting yang ingin disampaikan dalam komunikasi kita.

Other Journals